egehukuk

About Naz Ege Ege

This author has not yet filled in any details.
So far Naz Ege Ege has created 13 blog entries.

YENİ İŞ MAHKEMELERİ KANUNU NELER GETİRİYOR?

İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, bazı maddeleri hariç, yürürlüğe girmiştir. Kanun, arabuluculuk sistemini işçi işveren uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, zorunlu hale getirmiştir.

Real Estate Acquisition by Foreign Investors

Acquisition of real estate by foreigners is regulated under Land Registry Law. Until 2012, Turkey requested reciprocity form the foreigners’ state of origin to allow their citizens to acquire real estate in Turkey.

Güneş Enerjisi Çatı Sistemlerinin Genel Hukuki Değerlendirmesi

GÜNEŞ ENERJİSİ ÇATI SİSTEMLERİNİN GENEL HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye’de güneş enerjisine gösterilen ilgi, son dönemlerde çatı üstü güneş enerjisi uygulamalarına yönelmiştir. Evsel-ticari veya sanayi tipi çatı üstü güneş uygulamalarının teknik ve mevzuatsal alt yapısı henüz oluşmamıştır. Bu bilgi notu ile çatı üstü güneş enerjisi uygulamalarının hukuki olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.   Çatının Hukuki Niteliği: Çatı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda [...]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Getirdikleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Getirdikleri Giriş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı Direktifi’ne uygun olarak hazırlanan Kanun, Türk mevzuatında dağınık şekilde düzenlenen özel hayatın gizliliği, özel bilgilerin korunması ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda işlenmesi ile ilgili düzenlemeleri tek bir kanun altında toplamıştır. Kanun amacını kişisel [...]

Türk Hukukunda Otomatik Fesih

TÜRK HUKUKUNDA İFLAS HALİNDE OTOMATİK SONA ERME Elektrik enerjisi ticaretinin Türkiye’de yaygınlaşması ile sektörde faaliyet göstermekte olan şirketler başta olmak üzere enerji ticaret işlemleri tarafları Kıta Avrupa’sında yaygın olarak kullanılan sözleşmelerle birlikte risk yönetim sistemlerini de uygulamaya başlamışlardır1. Bu sözleşmeler, sözleşme taraflarından biri hakkında iflas işlemlerinin başlatılması halinde, ilgili sözleşmenin bir fesih bildirimine gerek olmadan otomatik [...]

Türk Hukukunda Iskat

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ISKAT Giriş Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) anonim şirketlerde tek borç ilkesini öngörür. Buna göre anonim şirketlerde pay sahiplerinin asli borcu esas sözleşmede taahhüt ettiği sermaye borcunu ifa etmektir (TTK 480). Bu borç şirkete karşı bir borçtur (TTK 329). Esas sözleşmede gösterilen vadede sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen pay sahibi bir ihtara gerek [...]