Uluslararası Kara Taşıma

Büromuz Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Hukuku konusunda sektörün önde gelen şirketlerine üstün nitelikli hizmet vermektedir. Ayrıca büromuz sektörün önde gelen şirketlerinin yansıra sektörün gelişimi için bu alandaki meslek kuruluşları ve dernekler ile de çok yakın çalışmaktadır.

Büromuz, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmeleri Hakkında Konvansiyon (CMR) çerçevesinde özellikle taşıyıcının gecikmeden doğan sorumluluğu, ziya ve hasar nedeniyle sorumluluğu, haksız fiil sorumluluğu, yükleme ve boşaltmadaki sorumluluğu, sorumluluğun sınırlandırılması, sorumluluktan kurtulma, tazminatın hesaplanması, kaçakçılık ile ilgili sorunlar, gümrük ve transit rejimi gibi birçok konuda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

İş Hukuku

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize çalışanları ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve muhtemel hukuki ihtilafların önlenmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanda müvekkillerimize sağladığımız hizmet müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve bunların yönetiminin yanı sıra olası bir hukuki ihtilafta müvekkillerimizin mahkemeler önünde temsil edilmesini de kapsamaktadır.

Şirketler & Ticaret Hukuku

Müvekkillerimize şirketlerin kurulması, ortaklık sözleşmesi ve ticari akitlerin hazırlanması, söz konusu olduğunda birleşme ve devralma aşamalarında sözleşmelerin hazırlanması, şirketlerin günlük işleyişleri, kurumsal kararların alınması ve gerekli olması halinde tasfiyesine kadar Şirketler Hukuku ile ilgili tüm konularda  hukuki hizmet sağlıyoruz.

Bu alandaki çalışmalarımız ihtilaf halinde müvekkillerimizin mahkemeler önünde temsilini de kapsamaktadır.

Enerji & Doğal Kaynaklar Hukuku

Büromuz yerli ve yabancı müvekkillerine Türk enerji piyasasında yapacakları muhtemel işlemlerin enerji mevzuatın uygunluğu konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz avukatlarının enerji ticareti başta olmak üzere uluslararası enerji piyasaları konusunda bilgi birikimleri mevcut. Bu bilgi birikimi ile Büromuz müvekkillerine enerji mevzuatı risk analizi hizmeti vermektedir. Avukatlarımız mevzuata uygunluk dışında enerji ticaretinden, sektör şirketlerinin birleşme ve devralma işlemlerinin takibi, lisanslama ve müvekkillerin ilgili resmi merciler önünde temsili gibi çok geniş bir alanda hukuki hizmet sunmaktadırlar.

Dava Takibi

Büromuz ticaret hukuku, iş hukuku, idare hukuku, gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklar, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar gibi uyuşmazlıkların öngörülmesi veya mahkemeler önünde sonuçlandırılmasında yoğun deneyim ve hukuki bilgiye sahiptir. Büromuz avukatları, Türkiye’nin en büyük taşıma şirketleri de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerden müvekkilleri mahkeme önünde temsil etmektedir. Büromuz müvekkillerine yabancı mahkemelerden almış oldukları mahkeme kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi konusunda da hukuki hizmet vermektedir.

Birleşme ve Devralmalar

Büromuz avukatları farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerinin birleşme ve satın alma süreçlerinde müvekkillerini temsil etmiştir. Büromuz bir çok sektörde ilgili sektörden kaynaklanabilecek hukuki risklerin analizi ve yönetimi konusunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Müvekkillerimize hukuki durum analizinden başlayarak, işlem belgelerinin hazırlanması ve işlemin hukuki olarak tamamlanmasına kadar geçen her aşamada danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büromuz birleşme ve devralma işlemlerinde hem alıcı hem de hedef şirket danışmanı olarak hizmet vermiştir.

İdare Hukuku

Büromuz avukatları, idari cezalar ve idari yargıya ilişkin diğer uyuşmazlıklarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu gibi resmi kurumlara karşı yürütülen davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Uluslararası Ticaret & Gümrük Hukuku

Büromuz müvekkillerine gümrük, ithalat ve ihracat mevzuatına uygunluk, mevzuat ile ilgili ihtilafların takibi ve çözümü, ithalat ve ihracat işlemlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, Kaçakçılıkla Mücadele Yasası ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü dahil olmak üzere sektör ile ilgili geniş kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktadır.

İcra ve Borç Takibi

Büromuz İcra ve İflas Departmanında görevli avukatları müvekkillerine mahkeme kararlarının uygulanmasının temini, ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması, icra ve iflas aşamalarında şirketlerin alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması ve mali durumunun ıslahı, şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması, iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması ve iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının takibi konusunda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Yeniden Yapılandırma/Tasfiye

Büromuz yeniden yapılandırma ve tasfiyeye ilişkin her türlü konuda, müvekkillerine seçeneklerin değerlendirmesi ve menfaatlerin korunması konusunda etkin hukuki hizmet sunmaktadır.